Menu
  • Gratis verzending binnen NL
  • Veilig betalen
  • Klantenservice:  +31 6 10603703
English

Blog

 

Naar de webshop

De 10 Fair Trade principes

De 10 Fair Trade principes

10/11/2015 - De zoektocht naar kadootjes voor de feestdagen begint op gang te komen. Je koopt misschien wel Fair Trade kado's. Zodat ook de makers er beter van worden. Klinkt allemaal mooi maar wat betekent Fair Trade nu eigenlijk?

Wereldwijd zijn er 10 ‘Fair Trade principes’ vastgesteld, die de grondbeginselen vormen waaruit  Fair Trade organisaties werken:

1. Kansen bieden aan kansarme producenten

2. Capaciteitsopbouw

3. Zorg voor het milieu

4. Eerlijke handelsvoorwaarden

5. Verantwoorde prijzen en leefbare lonen

6. Geen kinderarbeid en geen gedwongen arbeid

7. Gelijke kansen

8. Verantwoorde arbeidsomstandigheden

9. Transparantie                                                                           

10. Promotie van Fair Trade

Fair Trade in Bangladesh
Fair Trade in Bangladesh.

Kansen bieden aan kansarme producenten

Fair Trade leveranciers kopen producten in van kleinschalige producenten en van bedrijven met een duidelijk humaan beleid waarmee zij een handelspartnerschap vormen. Hierdoor brengen zij ontwikkeling op gang bij de producten en hun werknemers.

Capaciteitsopbouw

Fair Trade organisaties verwachten van hun handelspartners dat er ontwikkelingsprogramma’s worden opgesteld om de capaciteit van hun producenten en leden te verbeteren.

Hierbij wordt vaak de deskundigheid van lokale experts gebruikt. Doordat de productie- en handelsprestaties verbeterd worden kunnen producenten zich ontwikkelen tot betrouwbare leveranciers.

Fair Trade principes in de praktijk
Weefster in Nyaung Shwe, Myanmar.

Zorg voor het milieu

Van alle partijen binnen de handelsketen wordt verwacht dat zij proberen de productie en handel zo milieuvriendelijk mogelijk te houden door natuurlijke hulpbronnen verantwoord te gebruiken en het afval verantwoord te beheren.

Eerlijke handelsvoorwaarden

'Eerlijke handelsvoorwaarden' bestaat uit 4 onderdelen:

Voorfinanciering

Omdat er meestal veel tijd zit tussen de bestelling en de betaling bieden Fair Trade organisaties hun handelspartners een voorschot van maximaal 60 procent van het bedrag van de bestelling aan. Hierdoor wordt de tussentijd overbrugd.

Lange termijn handelsrelaties

Fair Trade organisaties hebben als doelstelling relaties op te bouwen met handelspartners voor een periode van minimaal 5 jaar, deze tijd is nodig om duurzame ontwikkelingen op gang te kunnen brengen.

Orders en betalingen

Binnen de handelsketen moeten de in- en verkoopcontracten begrijpelijk en reëel zijn. De rechten en plichten van de deelnemende partijen ten opzichte van het product, de prijs en de leverdatum moeten duidelijk zijn.

Ontwikkelingspremie

Er wordt een ontwikkelingspremie betaald door Fair Trade organisaties voor producten die het Max Havelaar keurmerk dragen. Deze premie is bedoeld om de ontwikkeling van de handelspartners nog sneller te bevorderen. 

Verantwoorde prijzen en leefbare lonen

Fair Trade organisaties betalen een eerlijke prijs voor de producten van hun handelspartners. Deze eerlijke prijs staat in verhouding tot de werkelijke productiekosten, en wordt niet bepaald door de verhoudingen op de internationale markt.

De prijs moet voldoende zijn om de werknemers te kunnen voorzien van een acceptabele loon en om de kosten van de productie en de handel volledig te kunnen dekken.

Geen kinderarbeid en geen gedwongen arbeid

Geen kinderarbeid

De productie van Fair Trade producten is vrij van kinderarbeid. Als er kinderen meehelpen bij de productie mag dit nooit ten koste gaan van hun scholing, gezondheid of speeltijd.

De handelspartners van de Fair Trade organisaties respecteren de rechten van kinderen en kunnen bewijzen dat er geen kinderen van onder de 16 bij hun werken.

Geen gedwongen arbeid

Iedere vorm van geweld, dwang of slavenarbeid wordt niet geaccepteerd door Fair Trade organisaties.

Werken op basis van Fair Trade principes
Werken op basis van Fair Trade principes in Peru.

Gelijke kansen

Geen discriminatie

‘Iedere producent en werknemer, man of vrouw, heeft bij gelijk werk recht op gelijke beloning, gelijke behandeling en gelijke arbeidskansen, ongeacht ras, klasse, sekse, huidskleur, geslacht, religie, politieke overtuiging en sociale en/of culturele achtergrond.’

Vrijheid van organisatievorming

Producenten en werknemers hebben het recht om zich te verenigen in vakbonden of gekozen werknemerscomités.

Een gekozen werknemerscomité wordt gevormd wanneer er meer dan 50 werknemers op een werkplaats werken. Dit comité vertegenwoordigt dan alle werknemers in onderhandelingen met het management over arbeidsvoorwaarden en verbetering van arbeidsomstandigheden.

Verantwoorde arbeidsomstandigheden

Arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, overuren, vakantie, ziekteverlof en pension moeten minstens voldoen aan de nationale of internationale wetgeving.

Dit geldt voor fabrieken maar ook voor grote formele werkplaatsen. Ook wordt er gewerkt aan betere werk- en levensomstandigheden voor de werknemer zoals een kinderopvang, een kantine op de werkplaats, een leningsfonds of uitjes voor het personeel.

Het werk dat wordt gedaan moet redelijkerwijs veilig en gezond zijn, indien dit niet het geval is wordt er een plan voor verbetering opgesteld. Hierbij worden eventueel (lokale) experts ingezet.

Transparantie

Alle deelnemende partijen binnen een handelsketen moeten helder zijn over hun administratie en daarin inzicht geven aan de andere partijen. Ze moeten elkaar inlichten over belangrijke ontwikkelingen binnen de markt en binnen hun eigen situatie.

Ketenverantwoordelijkheid: Alle deelnemende partijen binnen de handelsketen zijn verantwoordelijkheid voor de herkomst van de grondstoffen, de kwaliteit van de producten en productieprocessen en moeten zorgen dat de Fair Trade principes worden nageleefd.

Promotie van Fair Trade

Alle partijen binnen de handelsketen worden geacht de doelstellingen en principes van Fair Trade te kennen en haar klanten en leveranciers hierover te informeren.

[Bron: World Fair Trade organisatie]

Loesje over Primark

Bekijk onze sjaals in de webshop;
Lees meer over de makers van de sjaals;
Bezoek de homepage.

« Vorige         -         Volgende »

Meest bekeken sjaals